Zajímavosti

Jak správně používat a udržovat naše kuchyňské ohřívače vody

Jak správně používat a udržovat naše kuchyňské ohřívače vody

Často používáte vodní ohřívač ve vaší kuchyni? Tato zařízení umožňují rychle získat horkou vodu tím, že ji ohřívají teplou vodou. Udržováním a správným používáním vám ušetří čas a peníze. V tomto článku prozkoumáme, jak správně používat a udržovat naše kuchyňské ohřívače vody. Vy se naučíte přesně vědět, jak s tímto jedinečným zařízením pracovat bezpečně, snadno a efektivně. Prostřednictvím těchto technik můžete učinit svou každodenní rutinu zase o kus dál.

1. Radosti z udržování našich ohřívačů vody

Audience: Czech-speaking homeowners.

Naše ohřívače vody jsou kvalitní stroje, se kterými je udržování jednodušší a pohodlnější! K tomu, aby se ohřívač vody spolehlivě a v bezpečí provozoval, potřebuje jenom několik věcí:

 • Důkladná konzultace s odborníkem při instalaci
 • Včasná výměna filtrů
 • Pravidelné doplňování vody
 • Pravidelné odčerpávání zbytku vody
 • Revize každých dvacet až třicet let*

Všechny tyto kroky pomůžou chránit váš ohřívač vody před poruchami, a to znamená, že můžete mít dost teplé vody pro celou rodinu. Každé udržovací úkony se obvykle dělají jednou nebo dvakrát za rok, což je minimální investice, která vám může ušetřit čas, peníze a starosti. Ohřívač vody může vydržet generace, pokud se budete řádně starat o jeho údržbu, a k tomu vám pomůže náš příručka s návody, kterou obdržíte po instalaci. Tak energií šetřete, šťastné sprchování pro vás a vaši rodinu!

2. Tipy pro správné používání ohřívačů vody

Sledovat instrukce výrobce

Před instalací ohřívače vody se ujistěte, že se obeznámíte s pokyny výrobce. Pouze správné nastavení výrobku vám poskytne nejlepší výsledky ohřevu vody a sníží šance na zbytečnou ztrátu energie. Ujistěte se, že jste si zvolili správný typ ohřívače, který bude pro váš domov vhodný.

Dbát na spotřebu

Ohřívač vody může být nákladný na provoz, proto je důležité, abyste si dali pozor na svou spotřebu. Pomocí starých počítačů a čisticích postupů můžete snížit vaši spotřebu vody. Pokud to umožňují místní předpisy, můžete instalovat moderní energeticky efektivní modely, které spotřebovávají méně energie.

• Používat izolaci na potrubí, které přenášejí teplou vodu.

• Instalovat efektivní modely, pokud to umožňuje právní systém.

• Nastavit teplotu vody na 60° až 65° C.

• Zkontrolujte každé dva roky, zda je vyhřívaná požehnění správně nastavena.

• Udržujte ji čistou, aby se zabránilo zbytečným ucpávkám.

3. Důvody udržování dobrého stavu našich ohřívačů vody

Je důležité NECHAT NAŠE OHŘÍVAČE VODY V DOBRÉM STAVU

 • Zajištěním, že jsou části našich ohřívačů vody v dobrém stavu, snižujeme riziko výpadků a zajistíme, že jsou dlouhodobě spolehlivé.
 • Udržováním dobrého stavu našich ohřívačů vody se také prodlužuje jejich životnost a zabrání se neúměrným výdajům na opravy a nové díly.
 • Udržování dobrého stavu našich ohřívačů vody také pomáhá ušetřit na účtech za energetickou spotřebu.

3 Způsoby, jak udržet dobrý stav našich ohřívačů vody

 • Zajišťujte pravidelnou údržbu svého ohřívače vody v souladu s doporučeními výrobce.
 • Dodržujte podmínky používání a udržování záručních podmínek ohřívačů vody.
 • Vyžadujte pravidelnou kontrolu stavu ohřívačů vody od kvalifikovaného servisního technika.

4. Užitečné tipy pro prodloužení životnosti našich ohřívačů vody

Tip č. 1: Monitorujte stabilní teplotu

 • Chraňte svůj ohřívač vody a zachovejte ho v dobrém stavu tím, že jeho teplotu monitorujete.
 • Ujistěte se, že má konstantní teplotu, abyste minimalizovali riziko poruchy ohřívače.
 • Ohřívače často nepodléhají stejným teplotním změnám jako vaše domácnost.

Tip č. 2: Umístěte svůj ohřívač správně

 • Vyhněte se umístění místnosti, kde se ohřívač nachází, na vlhkých plochách.
 • Předejdete korozi ohřívače, umisťujíc jej dostatečně daleko od koupelny nebo pod kuchyňskými dvířky.
 • Ohřívač by měl být umístěn v klimatizované místnosti, ať už se jedná o koupelnu nebo kuchyň.

5. Jak udržet vzduchové otvory u našich ohřívačů vody čisté

Mít čistý vzduchový otvor u ohřívače vody je důležitý a může chránit váš domov před vysokými náklady na opravy vody.

 • Kontrolujte a udržujte horní otvory každého ohřívače vody. Pravidelně vyčistěte kondenzace a odstraňte případnou hromadu nečistot.
 • Umístěte kryt horního otvoru a ujistěte se, že je vždy zavřený. To vám umožní chránit váš ohřívač vody před prachovými částicemi a splašky, které by mohly vést k zanášení vzduchových otvorů.
 • Správně instalujte a udržujte provzdušňovací systém. To usnadní proudění vlhkého vzduchu mimo ohřívač vody, aby se zabránilo kondenzaci. Nastavte průtok vzduchu tak, aby byl rychlostí mezi 0,7 až 1,2 m / s, abyste zabránili nárůstu spotřeby energie ohřívače vody.
 • Pořádek v místnosti proti větrání. Větrejte vaše prostory denně, aby se zajistilo, že horní otvor může pracovat optimálně.
 • Inspirujte další, aby se postarali o vzduchové otvory u ohřívačů vody. Přátelům, rodině a kolegy sdílejte, jak snadno je možné udržovat vzduchové otvory a jak to zlepšuje vaše domovské funkce.

Udržováním a následováním výše uvedených kroků můžete učinit velký rozdíl ve zdraví a životnosti vašeho ohřívače vody. Pečlivým dohledem se můžete vyhnout nákladům spojeným s nedostatky péče.

6. Základní kroky k čištění našich kuchyňských ohřívačů vody

1. Krok – Odstranit horkou vodu a vyčistit víko ohřívače
Podívejte se na svůj ohřívač vody a zjistěte, zda je ve dně nádrže horká voda. Pokud ano, otočte kohoutkem pro studenou vodu, abyste ji odstranili. Poté si vezměte měkký hadřík a víko ohřívače jemně očistěte od mastnoty. Důkladně zkontrolujte, zda se nehromadí ve víku špína.

2. Krok – Očistěte oplachovací lázeň a spodní část ohřívače
Když máte čisté víko, dejte si ohřívač vody ze strany. Tím se zobrazí oplachovací komora s nákladnou vodou. Sklopte víko a očistěte ho od usazenin. Poté jemně otřete spodní část ohřívače – pečlivě zkontrolujte, zda nedochází ke skrytému usazování minerálních látek a dalších nečistot.

7. Jak efektivně vyčistit filtry ohřívačů vody


Důkladné čištění filtrů ohřívačů vody je důležité pro váš pohodlí, stejně jako pro životnost ohřívače. Čas od času jsou jím nečistoty, usazeniny a vodní kamínky, které se mohou hromadit. Pokud chcete, aby váš ohřívač vody fungoval výkonně a efektivně, měli byste věnovat zvýšenou pozornost jeho čištění.

 • Nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani kovové houby. Mohou poškodit proudné trubky ohřívače.
 • Nejdřív nechejte ohřívač vody vychladnout a potom jej demontujte a vyjměte filtry. Očistěte je po vyjmutí.
 • Vyzkoušejte různé čisticí prostředky. Nastrouhejte čerstvou citronovou kůru, omývejte ji vlažnou vodou a použijte ji k očištění filtrů.
 • Dostupné jsou i speciální chemické čistící prostředky, které odstraní všechny druhy nečistot éfektivně.
 • Po čištění znovu sestavte ohřívač vody a nalaďte jej na „zap“ mód.

Pravidelné čištění filtrů ohřívače vody může snížit spotřebu energie i náklady za provoz a zajistit efektivní a bezpečné ohřívání vody. Uvidíte, že po několika pravidelných čisticích krocích budete váš ohřívač vody provozovat efektivněji a bezpečněji. Díky těmto prostým krocím lze ušetřit čas i peníze.

8. Proč je důležité neustále kontrolovat naše ohřívače vody

Ohřívače vody: jedna zranitelná oblast v domácnosti

Ohřívače vody jsou pro domov jako bezpečnostní brána. Bývá prokázáno, že pokud nejsou správně zkontrolovány, mohou být vážným zdrojem požárního nebo vodního škodlivého úniku. Nehledě na to, s čím vším ohřívače vody obvykle soupeří, mezi něž patří korozivní látky, oxidace, vysoká teplota a barva.

 • Nezapomeňte provádět pravidelné kontroly
 • Kontroly zvyšte v případě, že v domě dochází k potížím s vodou
 • Vždy používejte odbornou službu
 • Dozvíte se, jak se vyhnout únikům

Správná údržba ohřívače vody je zásadní pro jeho funkčnost a plnou pojistku. Když jste si uvědomili jak důležité je pravidelné kontrolování a údržba, budete mít jistotu, že spotřeba energie bude nižší, lifetime ohřívače vody bude prodloužen a těžkosti se odstraní. Udělejte si čas a nechte odborníka zkontrolovat svůj ohřívač vody – za 5 minut budete mít jistotu, že jste udělali správnou věc.

9. Jakým způsobem naše ohřívače vody chránit před poškozením

Ohřívače vody jsou zdroji energie, které vnášejí pohodu do domácností. Aby byly plně funkční po celou dobu životnosti a bezpečné použití, potřebují ochranu. Následující rady vám pomohou udržet vaši investici v optimálním stavu:

 • Vyberte produkt s certifikaci ESG. Uvidíte, zda jde o jeden z nejkvalitnějších produktů na trhu.
 • Kontrola pravidelných údržbových procesů pomůže ohřívač vody chránit před poškozením. To znamená zkontrolovat filtry co nejčastěji, čistit ohřátou vodu pomocí vyčištění a pravidelně kontrolovat chod.
 • Nainstalujte čerpadlo, které se postará o odvzdušnění akumulátoru teplé vody. Tím se zabrání skřípání, proudění, bublání a poškození vnitřního mechanismu.
 • Používejte vhodné chemické čisticí prostředky s ohřívačem vody. Některé čisticí prostředky mohou poškodit vnitřní součásti, například těsnicí materiál.
 • Odstranění korozivních a sedimentačních usazenin z procesu ohřevu vody pomůže chránit vnitřní části a prodloužit životnost. K dosažení kvalitního výsledku provádějte oplach pro ventily a přívody teplé vody.

Další způsob, jak zajistit dlouhou životnost vašeho ohřívače vody, je výměna nádobek každé dva až tři roky. Také je vhodné vyměnit tepelný ventil každé tři až čtyři roky, aby se zabránilo přehřívání a poškození topného systému. Každá produktová řada má specifické nastavení produktů a úkonů údržby. Pokyny naleznete v manuálu nebo prosím kontaktujte specialistu na ohřívače vody.

10. Rady pro optimální využití našich kuchyňských ohřívačů vody

1. Výhody ohřívačů vody

Vaše kuchyňské ohřívače vody poskytují rychlé, pohodlné a efektivní způsoby přípravy horké vody. Umožňují okamžitou přípravu jídel, vaření pokrmů, míchání čaje nebo kávy a dokonce i čištění nádobí bez nutnosti čekat na ohřev vody na plotně.

 • Díky nim můžete okamžitě ohřívat vodu a připravovat jídlo rychleji.
 • Nabízí úsporu času a pohodlí, protože můžete do kohoutku napustit horkou vodu, zatímco připravujete jiné prvky večeře.
 • Ohřívače vody spotřebovávají méně energie než samostatné sporáky, takže šetří peníze a vy možéte provádět úspornou spotřebu energie.

2. Jak optimálně vyutízt své ohřívače

Chcete-li maximalizovat využití vašeho kohoutkového ohřívače, měli byste ho často čistit. Vnitřek ohřívače je obvykle vyroben ze slitiny mědi, kterou mohou minerály, které se vám vyskytují v místní vodě, usazovat se. Usazeniny mohou také způsobit, že se ohřívačka zahřívá pomaleji.

 • Je důležité prohledávat a mýt ohřívačky alespoň jednou za 12 měsíců.
 • Doporučujeme, abyste používali vodu s nízkým množstvím minerálů, abyste zabránili usazování.
 • K odstranění usazenin můžete použít látku nebo drobné kartáče.

S praktickými tipy a triky, jak správně používat a udržovat naše kuchyňské ohřívače vody, jsme na konci. Ať už je naším skromným cílem dodržet čistotu, snížit spotřebu energie, nebo zaručit bezpečnost, pečlivě dodržujte postupy, abyste získali kompletní výhody z každodenního pohodlí, které vaše ohřívače vody poskytují.

0